Pregled sa tržišta kapitala*

Republika Srbija

Akcije (grafički i tabelarni prikaz)

Obveznice Republike Srbije (serija A) za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana (grafički i tabelarni prikaz)

Državni zapisi i obveznice Republike Srbije (grafički i tabelarni prikaz)

Blagajnički zapisi Narodne banke Srbije – operacije na otvorenom tržištu Narodne banke Srbije (grafički i tabelarni prikaz)

Investicioni fondovi (grafički i tabelarni prikaz)

Srednji kurs dinara prema €vru Narodne banka Srbije (grafički i tabelarni prikaz)

Stopa inflacije u Republici Srbiji (grafički i tabelarni prikaz)

Redovni detaljni analitički polugodišnji i godišnji pregledi sa tržišta hartija od vrednosti

Korisne informacije, komentari, pogledi i sl…